ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Coaching
สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ Coaching วันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 30/08/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 30/08/2561 โดย Admin