ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Coaching
สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ Coaching วันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 30/08/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 30/08/2561 โดย Admin