ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับผู้ใช้งาน ระบบ Data Center

ประกาศเมื่อวันที่ 15/05/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/05/2561 โดย Admin