ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับผู้ใช้งาน ระบบ Data Center

ประกาศเมื่อวันที่ 15/05/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/05/2561 โดย Admin