ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

174.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา มีหนังสือหารือการเบิกจ่ายเงินค่าบริการ LTC เกินวงเงินตามอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 04/01/2562 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/01/2562 โดย Admin