ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

173.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี เทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานี มีหนังสือขอหารือ รพ.สต.แชแล ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการต้นสังกัด จะขอเบิกจ่ายงบกองทุนข้ามปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 04/01/2562 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/01/2562 โดย Admin