ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

172.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี รพ.เซกา จ.บึงกาฬ มีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการ LTC (100,00 บาท)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 04/01/2562 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/01/2562 โดย Admin