ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

171.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ตาก้อง จ.นครปฐม หารือ รพ.สต.ตาก้อง ได้รับงบ LTC ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการส่งเงินคืนกองทุนได้หรือไม่ อย่างไร


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 03/01/2562 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/01/2562 โดย Admin