ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

170.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณี อบต.บ้านร้อง จ.ลำปาง ขอหารือการสนับสนุนเงินค่าบริการ LTC ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านร้อง ได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 03/01/2562 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/01/2562 โดย Admin