รายงานการกองทุน ที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก

รายงานการกองทุน ที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก

ปีงบประมาณ

รายงานการกองทุน ที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก รายเขต ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ เขต มี = 1 / ไม่มี = 0
1 เชียงใหม่ 1
2 พิษณุโลก 1
3 นครสวรรค์ 1
4 สระบุรี 1
5 ราชบุรี 1
6 ระยอง 1
7 ขอนแก่น 1
8 อุดรธานี 1
9 นครราชสีมา 1
10 อุบลราชธานี 1
11 สุราษฏร์ธานี 1
12 สงขลา 1