ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)

สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ โดยพัฒนาออกมาจำนวน 2 ชุด โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 08/11/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21/04/2560 โดย Admin