ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นแนวทางให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงการสนับสนุนแว่นตาสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อให้กองทุนฯ ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 03/03/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/03/2559 โดย Admin