ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านการเงิน)

เรียน สมาชิกทุกท่าน ช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านการเงิน) เนื่องจากมีหลายๆ แห่ง ไม่ได้บันทึกข้อมูล 600-700 แห่ง ตามอาการดังนี้ 1.ไม่บันทึกเงินโอน จาก สปสช. 2.ไม่บันทึกเงินสมทบ 3.ไม่บันทึก ดอกเบี้ย 4.ไม่บันทึกอะไรเลย ซึ่งคาดเดาได้ว่า กองทุนฯ เหล่านี้ คงไม่ได้ส่งรายงาน ประจำปี ให้ สปสช.เขต (ตามประกาศ) และมีอีกหลายๆแห่งที่บันทึกไม่ถูกต้อง (ต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 06/01/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/01/2559 โดย Admin