ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่ม User ระดับอำเภอ

โปรแกรมมีการเพิ่ม User สำหรับทีมผู้ประเมินระดับอำเภอ สามารถขอ Username & Password ได้ที่ สปสช.เขต (ดูรายชื่อได้จาก เมนู ติดต่อเรา)ประกาศเมื่อวันที่ 04/12/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/12/2558 โดย Admin