ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือน การบันทึกข้อมูลในระบบฯ

จากการตรวจสอบในฐานข้อมูล ยังพบว่า มีหลายๆกองทุนฯ ยังบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้ 1.เมนูบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ยังกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน และยอดเงินคงเหลือยกมายังไม่ตรงกับสมุดบัญชี (ต้องกรอกยอด ณ 30 ก.ย.57) หากท่านใดยังกรอกไม่ถูก ให้ส่ง Mail มาที่ athit.v@nhso.go.th โดยแจ้งว่าจากกองทุนฯไหน จังหวัดอะไร ยอดที่ถูกคืออะไร หรือ โทรมาที่ 090-1975125 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป 2.เมนูบันทึกข้อมูลการเงิน ยังกรอกรายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ยอดเงินสูง หรือ ต่ำกว่าความเป็นจริง (ยอดเงินโอน เงินสมทบ) 3.เมนูบันทึกข้อมูลกิจกรรม ยังกรอกรายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ เพิ่มระบบแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลส่วนนี้เข้าไปแล้ว จะทำให้การบันทึกง่ายขึ้น แก้ปัญหา หน้าจอขาว หรือ error http 500 โปรดเร่งการตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด เพื่อการส่งรายงานของท่าน ตามประกาศฯกองทุนฯ จะได้ไม่มีปัญหา และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ระบบจะทำการลบข้อมูล ที่ไม่สมบรูณ์ และไม่ถูกต้องออก ซึ่งจะส่งผลต่อรายงานที่ท่านส่งไปให้ สปสช.เขต และ สปสช.เขต ส่งต่อให้ สตง. สสจ. ท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะแก้ไขลำบากประกาศเมื่อวันที่ 20/08/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/08/2558 โดย Admin