ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ หนังสือ "รู้หลัก รู้จัก และปรับใช้เครื่องมือทำงานกับชุมชน"

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องมือจากฐานประสบการณ์ และบทเรียนของทั้งผู้รู้ และนักปฎิบัติการในพื้นที่ อาทิ นพ.อมร นนทสุต , ดร.บัญชา แก้วส่อง , คุณนเรศ สงเคราะห์สุข นอกจากนี้ยังรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกมากมาย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 10/07/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10/07/2558 โดย Admin