ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ รอบที่ 2/58

ขอความร่วมมือให้ทุกกองทุนฯ ทำการประเมินกองทุนฯ แล้วเข้าไปบันทึกผลการประเมินในโปรแกรมด้วย เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ในรอบครึ่งปี ว่าแต่ละกองทุนฯ มีการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง โดยจะนับคะแนนในรอบที่ 2/58 ณ ข้อมูลวันที่ 31 ตุลาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกันและช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ทุกกองทุนฯเข้ามาบันทึกการประเมินด้วยประกาศเมื่อวันที่ 09/04/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 01/10/2558 โดย Admin