ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้งานโปรแกรม

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้งานโปรแกรมที่ URL : http://obt.nhso.go.th/obt1/home แต่ภายหลังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้ทำการเปิดใช้งานจริงที่ URL : http://obt.nhso.go.th/obt/home หลายท่านอาจบันทึกช่องทางการเข้าใช้งานเดิมไว้ ทำให้เกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้ทำการปิด URL : http://obt.nhso.go.th/obt1/home แล้ว หากใครเข้ามาในช่องทางนี้จะพบกับหน้าปิดปรับปรุง ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านกลับไปใช้ในช่องทางปกติที่ URL : http://obt.nhso.go.th/obt/home จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกันประกาศเมื่อวันที่ 26/03/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26/03/2558 โดย Admin