ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบแทรกแก้ไขหน้า 87 ของคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เนื่องจากมีข้อความในผังการดำเนินงานกิจกรรมสลับตำแหน่งกัน ซึ่งอยู่ในคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยที่การวางผังการดำเนินงานกิจกรรมที่สนับสนุนโดยกองทุนฯ โดยเนื้อความกิจกรรมศูนย์ดูแลเด็กเล็กสลับกับกิจกรรมศูนย์ดูแลผุ้สูงอายุ ซึ่งแผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนได้ดำเนินการทำใบแทรกแก้ไขหน้า 87 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านดาวโหลดหน้าที่แก้ไขได้จากหัวข้อ "ใบแทรก" จากหน้า Download เอกสาาร แบบฟอร์ม ขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างสูง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 04/02/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/02/2558 โดย Admin