ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ

ขณะนี้มีกองทุนฯ เข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้ว 5,201 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 66.89 ของ อปท.ทั้งประเทศ ขอความร่วมมือ ให้กองทุนฯ ที่ยังไม่เข้าใช้งาน รีบเข้ามาใช้งาน เพราะจะส่งผลต่อท่าน ในเรื่องของการบันทึกข้อมูล โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน ที่ต้อง สรุปทุกสิ้นเดือน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เมนูรายงานผู้บริหาร - ข้อ 1.รายงานสรุปจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใช้งานโปรแกรมฯ - สามารถลงรายละเอียดได้ถึง กองทุนฯ โดยเลือกที่ เขต - จังหวัด - อำเภอ (เป็นอักษรสีฟ้า)ประกาศเมื่อวันที่ 04/12/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/12/2557 โดย Admin