ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ของท่าน

เนื่องจากเดือน ธันวาคมนี้ สปสช.จะทำการโอนเงินให้กองทุนฯ ดังนั้นขอความกรุณา ให้ทุกกองทุนฯ บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ในโปรแกรมใหม่ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน และอีกหนึ่งเรื่อง สปสช.จะส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ด็กเล็ก คนพิการและผู้สูงอายุ ให้ทุกกองทุนฯ ดังนั้น กรุณา บันทึก ที่อยู่ ในโปรแกรมด้วย เพราะจะจัดส่งไปตามข้อมูลที่ท่านบันทึก ขอบคุณครับประกาศเมื่อวันที่ 26/11/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11/12/2557 โดย Admin