ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกตัวแล้ว

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คึกคัก ปิดประกาศหน้าที่ทำการ ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ด้านการส่งเสริม-ดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนในพื้นที่ประกาศเมื่อวันที่ 17/09/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17/09/2557 โดย Admin