ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาในการปิดโปรแกรมฯ เก่า

เนื่องจาก มีกองทุนฯ อีกหลายแห่ง ยังดำเนินการในโปรแกรมเก่าไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอขยายเวลาให้ จนถึง 30 มิถุนายน 2558 ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมฯ เก่า ได้ที่ Link โปรแกรมฯเก่า หรือที่ http://obt.nhso.go.th/obtreport/ประกาศเมื่อวันที่ 06/10/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/01/2558 โดย Admin