ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัญหาการเข้าใช้งานโปรแกรมในขณะนี้

เรีบน ผู้ใช้งานโปรแกรมทุกท่าน ขณะนี้สำนักงานกำลังดำเนินการย้ายโปรแกรมนี้ ไปสู่ Server ใหม่ เพื่อเตรียมการขึ้นระบบโปรแกรมใหม่ ตามประกาศฯฉบับใหม่ พ.ศ.2561 จึงส่งผลกระทบกับการใช้งานในบางช่วง บางเวลา เพราะไม่อาจรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันหลายๆ User ได้ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการค้าง หรือแสดงหน้า HTTP 500 หรือ HTTP 400 ให้กดปุ่ม รีเฟช หรือ F5 จดกว่าจะใช้งานได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบประกาศเมื่อวันที่ 10/10/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10/10/2561 โดย Admin