ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59

รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศฯ ปี 57 และที่เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF ให้ Download ไปศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 06/03/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/03/2560 โดย Admin