ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)

ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวกองทุนฯ ในส่วนของกองทุนฯ ที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วยเลข 5XXXX เพื่อปรับให้เป็นหมวด LXXXX ทั้งหมด บัดนี้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้กองทุนฯ หมวด 5xxxx จำนวน 951 แห่ง ต้องไปใช้รหัสใหม่ (ตามเอกสารแนบ) โดยการเข้าโปรแกรม ขอให้ใช้ Username = รหัสประจำตัวใหม่ ส่วน Password ใช้ตามเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 09/02/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 09/02/2560 โดย Admin