อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านโครงการ/กิจกรรม)
ยังมีอีก 830 กองทุนฯ ที่ยังไม่เคยบันทึกกิจกรรมเลย และมีอีกหลายแห่งที่มี 1-2 โครงการ ต่อปี

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 06/01/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/01/2559 โดย Admin