อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

เพิ่ม User ระดับอำเภอ
โปรแกรมมีการเพิ่ม User สำหรับทีมผู้ประเมินระดับอำเภอ สามารถขอ Username & Password ได้ที่ สปสช.เขต (ดูรายชื่อได้จาก เมนู ติดต่อเรา)

ประกาศเมื่อวันที่ 04/12/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 04/12/2558 โดย Admin