ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ LTC ได้ที่ Link https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1MQ==

14/01/2562

สามารถดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กองทุนระบบกา...

 • อ่าน #:2,189

แนวทางการบันทึกโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย (คุณปุณยนุช ปั้นเทศ)

08/01/2562

จากผู้ใช้งาน บวกกับประสบการณ์ในการทำงานกองทุนหลักป...

Update_V2 คู่มือโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ EP 1 (โปรแกรมใหม่)

02/11/2561

1.เป็นการเริ่มระบบใหม่ (โปรแกรมบัญชี) ที่แตกต่างจา...

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

08/10/2561

การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใ...

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

09/02/2561

การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย...

 • อ่าน #:14,690

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)

15/05/2561

คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ...

 • อ่าน #:4,033

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Coaching

30/08/2561

สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทำความเ...

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก.ค.61)

10/07/2561

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก...

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ

19/07/2560

Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)

08/11/2559

สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59

06/03/2560

รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

16/02/2560

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)

09/02/2560

ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวก...

โครงการบันดาลใจ 1/60

10/01/2560

https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PA...

 • อ่าน #:6,645

ปิดโปรแกรมเก่า

21/10/2559

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปร...

 • อ่าน #:3,846

หนังสือแจ้งเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

02/06/2559

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการหารือจาก...

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559

31/03/2559

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ...

หนังสือเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ

03/03/2559

เพื่อเป็นแนวทางให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ...

หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

12/02/2559

คู่มือนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภ...

เอกสารการประชุมวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2559

01/02/2559

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายท้องถิ่...

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 1

12/01/2559

เล่มที่ 1 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 2

12/01/2559

เล่มที่ 2 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านโครงการ/กิจกรรม)

06/01/2559

ยังมีอีก 830 กองทุนฯ ที่ยังไม่เคยบันทึกกิจกรรมเลย ...

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านการเงิน)

06/01/2559

เรียน สมาชิกทุกท่าน ช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูล...

เพิ่ม User ระดับอำเภอ

04/12/2558

โปรแกรมมีการเพิ่ม User สำหรับทีมผู้ประเมินระดับอำเ...

 • อ่าน #:1,844

กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2559

29/09/2558

กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ รอบที่ 2/58

09/04/2558

ขอความร่วมมือให้ทุกกองทุนฯ ทำการประเมินกองทุนฯ แล้...

 • อ่าน #:14,074

ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน

17/09/2558

ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับกองทุนฯ โดยเ...

 • อ่าน #:10,939

แจ้งเตือน การบันทึกข้อมูลในระบบฯ

20/08/2558

จากการตรวจสอบในฐานข้อมูล ยังพบว่า มีหลายๆกองทุนฯ ย...

 • อ่าน #:8,809

แนะนำ หนังสือ "รู้หลัก รู้จัก และปรับใช้เครื่องมือทำงานกับชุมชน"

10/07/2558

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องมือจาก...

แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

16/06/2558

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง...

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำไตรมาส 2/58

17/04/2558

สรุปจากข้อมูลโปรแกรมกองทุน อปท.ของ สปสช. และสรุปบั...

Page กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

18/12/2557

ขณะนี้ ผมได้ทำการเปิด Page โดยใช้ชื่อว่า "กองทุนหล...

 • อ่าน #:10,134

ใบแทรกแก้ไขหน้า 87 ของคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

04/02/2558

เนื่องจากมีข้อความในผังการดำเนินงานกิจกรรมสลับตำแห...

การเข้าใช้งานโปรแกรม

26/03/2558

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้งานโปรแกรมที่ URL...

 • อ่าน #:3,922

แจ้งการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี

30/01/2558

รายชื่อกองทุนฯ ที่ได้รับการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้น...

ขยายเวลาในการปิดโปรแกรมฯ เก่า

06/10/2557

เนื่องจาก มีกองทุนฯ อีกหลายแห่ง ยังดำเนินการในโปรแ...

 • อ่าน #:65,878

ด่วนที่สุด เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ของท่าน

26/11/2557

เนื่องจากเดือน ธันวาคมนี้ สปสช.จะทำการโอนเงินให้กอ...

 • อ่าน #:12,878

ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี

08/12/2557

ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี

รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ

04/12/2557

ขณะนี้มีกองทุนฯ เข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้ว 5,201 แห่ง...

 • อ่าน #:5,605

การบันทึกข้อมูลการเงิน

20/11/2557

โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อการรายงานข้อมูล ของกองทุนฯ...

 • อ่าน #:9,912

การบันทึกข้อมูลกิจกรรม

20/11/2557

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับกา...

 • อ่าน #:5,714

การบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา

20/11/2557

เนื่องจากเป็นการตั้งต้นระบบโปรแกรมใหม่ ดังนั้นการบ...

 • อ่าน #:4,627

คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

11/11/2557

ขอแนะนำ (ต้นฉบับ) คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเ...

กรณีบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด

07/11/2557

หากท่านทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด ให้ส่ง Email มาที่...

 • อ่าน #:3,740

คู่มือ และวิธีการใช้งานโปรแกรมฯใหม่

17/09/2557

ก่อนการใช้งานโปรแกรมฯ รบกวน Download วิธีการใช้งาน...

แบบฟอร์มใบเบิกเงิน และแบบเสนอโครงการ

01/10/2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ให้ทุกกองท...

 • อ่าน #:12,148

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557

29/09/2557

เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อ การปรับปรุงโปรแกรม ดังนั้น...

 • อ่าน #:8,742

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกตัวแล้ว

17/09/2557

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คึกคัก ปิดปร...

 • อ่าน #:3,603