อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

กรณีบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด
หากท่านทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด ให้ส่ง Email มาที่ athit.v@nhso.go.th เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยแจ้ง ชื่อ หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ยอดเงินที่บันทึกผิด และยอดเงินที่ต้องการแก้ไข

ประกาศเมื่อวันที่ 07/11/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/11/2557 โดย Admin