ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

ปัญหาการเข้าใช้งานโปรแกรมในขณะนี้
เรีบน ผู้ใช้งานโปรแกรมทุกท่าน ขณะนี้สำนักงานกำลังดำเนินการย้ายโปรแกรมนี้ ไปสู่ Server ใหม่ เพื่อเตรียมการขึ้นระบบโปรแกรมใหม่ ตามประกาศฯฉบับใหม่ พ.ศ.2561 จึงส่งผลกระทบกับการใช้งานในบางช่วง บางเวลา เพราะไม่อาจรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันหลายๆ User ได้ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการค้าง หรือแสดงหน้า HTTP 500 หรือ HTTP 400 ให้กดปุ่ม รีเฟช หรือ F5 จดกว่าจะใช้งานได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศเมื่อวันที่ 10/10/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10/10/2561 โดย Admin