กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับผู้ใช้งาน ระบบ Data Center

ประกาศเมื่อวันที่ 15/05/2018 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/05/2018 โดย Admin