กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1Mg==

ประกาศเมื่อวันที่ 03/09/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/09/2560 โดย Admin