อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก.ค.61)
10/07/2561
เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก...
อ่าน : 388

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
15/05/2561
คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ...
อ่าน : 1959

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2561
การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย...
อ่าน : 9909

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
03/09/2560
#/เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
อ่าน : 11565

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2560
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 7152

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 38426

อ่านทั้งหมด
Q: 151.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ ไม่มีกรรมการกองทุนที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 150.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.ตาเมียง จ.สุรินทร์ กรณีแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตาเมียง จ.สุรินทร์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 149.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีเทศบาลตำบลสันทรายหลวง หารือการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ทำได้หรือไม่ ครอบคลุมทุกสิทธิหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 148.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 147.หนังสือตอบข้อหารือ เทศบาลตำบลหลวงศิริ จังหวัดชัยภูมิ หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการเล่นกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬา สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 146.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี อบต.บางแก้ว หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องดนตรี สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด