กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2561
การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย...
อ่าน : 1003

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
03/09/2560
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail...
อ่าน : 8173

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2560
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 5785

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 34549

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2560
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 6068

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 9104

อ่านทั้งหมด
Q: 137.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีโรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ LTC
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 136.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 9 กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหารือการจัดทำโครงการพัฒนาการเด็กฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 135.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 กรณีเทศบาลนครขอนแก่นหารือการจัดทำโครงการจัดการปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเครือข่ายร้านยาคุณภาพ และโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ในชุมชนโนนทัน 6 โดยกลุ่ม อสม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 134.หนังสือตอบข้อหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด หารือการรับเงิน การจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการที่จัดตั้งโดย อปท. มีแนวทางอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 133.หนังสือตอบข้อหารือกรณี สปสช.เขต 5 ราชบุรี หารือการโอนงบประมาณเพื่อจัดบริการ LTC ปี 2560 ของเทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 132.สปสช. เขต 1 กรณีเทศบาลเมืองแกนพัฒนาหารือค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด