กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2561
การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย...
อ่าน : 2441

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
03/09/2560
#/เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
อ่าน : 8893

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2560
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 6137

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 35390

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2560
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 6357

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 9577

อ่านทั้งหมด
Q: 143.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หารือการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุติดเตียงและคนพิการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 142.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีเทศบาลตำบลนาเหรง จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการจัดหาวัสดุงบ LTC
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 141.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลตำบลทาสมชัย จังหวัดลำพูน หารือการขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 140.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลเพื่อจัดบริการในเขตเทศบาล ซึ่งมีบุคคลไม่ใช่คนในพื้นที่ และการสนับสนุนโครงการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬา
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 139.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลในชุมชนที่มีประชากรแฝง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 138.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วิชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง หารือแนวทางการรับเงินจ่ายเงินของศูนย์ฯ ตามข้อ 7(3)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด