อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 06/02/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/02/2560 โดย Admin