กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

78.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 26/01/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26/01/2017 โดย Admin