กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

76.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 กรณีการเปิดบัญชีใหม่โดยโรงพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 05/01/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2560 โดย Admin