กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

75.ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 05/01/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2017 โดย Admin