อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

58.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยกรณีการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศฯ ข้อ 7(2)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 15/06/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/06/2559 โดย Admin