อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

57.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณีเทศบาลตำบลหัวรอสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3) ได้หรือไม่


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 08/06/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 08/06/2559 โดย Admin