อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

55.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลตำบลปะลุรู จังนราธิวาส เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. กับค่าตอบแทน CG ในคราวเดียวกัน


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 01/06/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 01/06/2559 โดย Admin