อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

54.ตอบข้อหารือกรณีชมรมผู้สูงอายุขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตา


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 24/05/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24/05/2559 โดย Admin