อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

52.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 12/05/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 12/05/2559 โดย Admin