อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

49.ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมของเทศบาลนครหาดใหญ่


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 25/04/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25/04/2559 โดย Admin