อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

48.ตอบข้อหารือการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 18/04/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 18/04/2559 โดย Admin