อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

154. หนังสือตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร กรณีสำนักอนามัย กรุงเทพฯ หารือการตีความ วินิจฉัย การจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561


เป็นหนังสือตอบข้อหารือ "กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร" ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 11/09/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11/09/2561 โดย Admin