อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

153. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยกฐานะเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล จะเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ อย่างไร


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 05/09/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 05/09/2561 โดย Admin