อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

152. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลนครระยอง หารือโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อ โดยกลุ่มประชาชน สามารถดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 05/09/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 05/09/2561 โดย Admin