ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

151.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ ไม่มีกรรมการกองทุนที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 13/07/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/07/2561 โดย Admin