ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

150.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.ตาเมียง จ.สุรินทร์ กรณีแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตาเมียง จ.สุรินทร์


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 13/07/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/07/2561 โดย Admin