อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

150.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.ตาเมียง จ.สุรินทร์ กรณีแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตาเมียง จ.สุรินทร์


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 13/07/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/07/2561 โดย Admin