อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

147.หนังสือตอบข้อหารือ เทศบาลตำบลหลวงศิริ จังหวัดชัยภูมิ หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการเล่นกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬา สามารถดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin