อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

148.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง สามารถดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin